Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.
H-P 9:00-17:00
8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 6-10/B/II/3.
06 (30) 222-5487  
zalaegerszeg[k]bonusnyelviskola.hu
H-P 9:00-17:00

Euro C1 nyelvvizsga

Az elmúlt évek során az Euroexam nyelvvizsgák néhány ponton megváltoztak. A tartalmi változások következtében a vizsgázók továbbra is egy, a készségeket változatosan és hitelesen mérő, de a korábbinál egyszerűbb nyelvvizsgával találkozna: mind a nyelvvizsga időbeli hossza, mind a feladatok száma csökkent. A változásokról részletesen itt olvashatsz. Az alábbi oldalon már a megváltozott vizsgafeladatok leírása olvasható, a fontosabb változásokat piros felkiáltó jellel jelöltük.(!)


A nyelvvizsga összefoglaló táblázata felsőfokon

A táblázat mozgatható!
Vizsgarész neve Feladatok száma Terjedelem (percben) Pontszám
Közvetítés (választható) 3 kb 45' 25
Olvasott szöveg értése 3 45' 25
Nyelvismeret és szókincs 3 kb. 35' 25
Íráskészség 2 60' 25
Hallott szöveg értése 3 kb. 40' 25
Beszédkészség 4 20' 25
Összes kb 4h + szünetek

125 / 150
(egynyelvű/kétnyelvű)


Elvárt teljesítmény

Hallott szöveg értése

Nem jelent számomra gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott, anyanyelvi tempójú beszéd megértése.

Olvasott szöveg értése

Könnyedén elolvasok szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, például leírásokat, szakmai cikkeket, újságcikkeket és irodalmi alkotásokat.

Társalgás

Erőfeszítés nélkül, folyékonyan részt tudok venni bármely beszélgetésben, jól ismerem a sajátos kifejezéseket, fordulatokat. Az árnyaltabb jelentéseket is ismerem, ügyesen reagálok a többiek hozzászólásaira.

Beszédkészség

Világosan, zökkenőmentesen tudok leírást vagy érvelést fogalmazni a témának megfelelő stílusban és érthető logikai felépítéssel.

Íráskészség

Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tudok írni, melyekben a logikai felépítés segíti az olvasót a megértésben. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudok írni.

Közvetítés

Érthetően tudok közvetíteni egy angolul/németül és egy magyarul beszélő között mindenféle helyzetben. Mindkét nyelvre tudok szövegeket, leveleket fordítani. Fordításomban a célnyelv szabályai és kultúrája szerint választom meg a nyelvi eszközöket, ki tudom fejezni az eredeti szöveg tartalmát és stílusát.


Az Euro C1 felsőfokú nyelvvizsga részei és a feladatok részletes leírása

A táblázat mozgatható!
EuroPro
A feladatok ismertetésénél sárga háttérszínnel jelezzük, ahol az EuroPro feladatok eltérnek az általános Euro nyelvvizsga anyagától

A táblázat mozgatható!

Az írásbeli vizsga részei:

Közvetítés 1. rész

30 perc

Angolról/németről magyarra

Egy angol/német szöveg vagy hivatalos levél fordítása magyarra.

Magyarról angolra/németre

Egy hivatalos magyar nyelvű hivatalos levél vagy szöveg fordítása angolra/németre.

Közvetítés 2. rész

kb. 15 perc

Párbeszéd

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy párbeszédet egy magyarul és egy angolul/németül beszélő között. A két beszélő között a feladatlapon írásban kell közvetíteni, „tolmácsolni”. Ebben a feladatban nem a nyelvhelyességet, hanem csak az információ közvetítését mérjük.

Olvasott szöveg értése

45 perc

(!) A vizsgarész a jövőben elkülönül a írás résztől, és a következő feladatokból áll:

1. feladat – Bekezdés címek

A vizsgázó kap egy 7 bekezdésből álló szöveget, és 9 bekezdéscímet. Párosítania kell a címeket a bekezdésekkel. Két címhez nem tartozik bekezdés.

2. feladat – Hosszú szöveg (!)

A vizsgázó kap egy hosszú szöveget, amely elolvasása és megértése alapján 2-4 kérdésre kell a feladatlapon a lehető legrövidebben válaszolni a kérdésenként 2-4 vonatkozó információ kiszűrésével.

3. feladat – Feleletválasztás

A vizsgázó két rövidebb szöveget kap, mindegyik után három többválasztós, megértést ellenőrző kérdésekkel.

(!) A korábbiaktól eltérően hosszú szöveg írására nincs szükség, így az íráskészséget ebben a feladatban nem mérjük (csak a konkrét tartalmi információ helyessége számít)

Nyelvismeret és szókincs

20 perc + kb. 15 perc diktálás

1. feladat – Diktálás

A vizsgázónak magnóról lejátszanak egy hosszabb szöveget először teljes egészében, majd még kétszer részekre tördelve. Le kell írnia szóról szóra a pontos szöveget.

2. feladat – Feleletválasztós szövegkiegészítés (!)

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz szó hiányzik. Az üres helyekre többválasztós tesztkérdésekből kell kiválasztani a megfelelőt.

3. feladat – Szövegkiegészítés (!)

A vizsgázó egy összefüggő szöveget kap, melyből tíz nyelvtani funkciót betöltő szó (pl. névelő, segédige, névmás) hiányzik. Az üres helyekre húsz előre megadott szó közül kell kiválasztani az egyes mondatokba illőket.

(!) Mindkét feladatnál a kérdések száma a korábbi tízenötről tízre csökken. A harmadik feladatnál húsz előre magadott szóból kell választani.

Íráskészség

60 perc

(!) A vizsgarész a jövőben elkülönül a Olvasott szöveg értése résztől, és a következő feladatokból áll:

1. feladat – Írásbeli interakció

Irányított levélszöveg írása 200 szó terjedelemben a feladatban meghatározott cél elérésére.

2. feladat – Választható téma kifejtése

Három feladat közül lehet választani. A feladat kifejtő írásmű kb. 200 szó terjedelemben a következő műfajok egyikében: esszé, kritika, újságcikk, jelentés.

A szóbeli vizsga részei:

Hallott szöveg értése

kb. 40 perc

1. feladat – Rövid szövegek (!)

A vizsgázónak lejátszanak négy rövid párbeszédet. A feladatlapján talál két listát. Mindkettőből egyet-egyet hozzá kell rendelnie a hallott szöveghez.

(!) A korábbi hat helyett négy rövid párbeszédet játszanak le.

2. feladat – Jegyzetelés

A vizsgázónak lejátszanak egy összefüggő szöveget, közben jegyzetelhet. A szöveg három helyen megszakad, és a magnóról három kérdést hallanak, amelyekre írásban válaszolniuk kell.

3. feladat – Rádió/TV program (!)

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet rádió vagy TV műsorból. A feladatlapján nyolc többválasztós tesztkérdést talál, melyeket meg kell oldania.

A táblázat mozgatható!

EuroPro C1

3. feladat - Értekezlet részlet (!)

A vizsgázónak lejátszanak egy részletet valamilyen értekezletről. A feladatlapján nyolc feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

(!) A kérdések száma a korábbi tízről nyolcra csökken, és a jó válaszokat a korábbi négy opció helyett csak három lehetőség közül kell kiválasztani.

Beszédkészség

20 perc

1. feladat – Beszélgetés

Bemelegítő beszélgetés, ismerkedés
A vizsgázók feltesznek néhány általános jellegű, személyes kérdést egymásnak.

2. feladat – Prezentáció, összefüggő beszéd és vita

(!) Az egyik vizsgázó kap két témát egy kártyán, amelyből egyet kiválaszt, és 2 percig folyamatosan beszél róla.
Eközben a másik vizsgázó jegyzetel, és a prezentáció végén vitakérdéseket tesz fel az első vizsgázónak. Ezután szerepet cserélnek.

3. feladat – Kommunikációs feladat

Két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

(!) A választható témák száma a korábbi négyről kettőre csökken.

Szóbeli vizsgán gyakran előforduló témák/szituációk:

A felsőfokú nyelvvizsgán szereplő szókincset az itt felsorolt témakörökben betöltött kommunikatív értékük és gyakoriságuk alapján határozzuk meg. Felkészüléskor érdemes törekedni ennek a szókincsnek a bővítésére a nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok segítségével.

 • Család
 • Történelem/kultúra, történelmi/kulturális események és tárgyak
 • Társas kapcsolatok
 • Természet, földrajz, állatok, környezet
 • Foglalkozások, munkahelyi pozíciók
 • Vélemény, értékelés, műalkotások leírása, írás, előadás, film stb.
 • Mindennapi élet, napi rutin
 • Szabadidő, hobbi, szórakozás
 • Vita, meggyőzés, előnyök/hátrányok, következtetés kifejezései
 • Egészség, orvosi kezelés, egészségi állapot
 • Ételek és italok, főzés, vendéglő
 • Városrészek, kerületek, országrészek, épületek, utcai tárgyak
 • Média, szórakozás, zene, sajtó
 • Házak, szállás, szobák, tárgyak, bútorok
 • Számítógép, technika, kommunikáció
 • Országok, nemzetiségek, világrészek,
 • Cselekvések, mozgások, folyamatok kifejezései
 • Oktatás, tantárgyak, tanórák nyelvezete
 • Személyiség, viselkedés
 • Érzések, érzelmek
 • Feladatleírások nyelvezete
 • Életszakaszok, életrajz
 • Politika, társadalom, kormányzat, állami intézmények
 • Utazás
 • Jog
A táblázat mozgatható!
EuroPro C1
 • Tipikus munkahelyi eszközök
 • Telefonálás
 • Grafikonok, táblázatok leírása
 • Pénz
 • Termékek és szolgáltatások; gyártás
 • Munkahelyi feladatok
 • Munkaidő és fizetés
 • Munkahelyi hierarchia
 • Mindennapi munkához kapcsolódó kifejezések
 • Munkahelyi/üzleti dokumentumok
 • Helyszínek és események az üzleti életben
 • Kereskedelem
 • Piac és marketing


« Vissza az EURO nyelvvizsgákhoz.
KEZDÉSI IDŐPONTOK


On-line tanfolyamkereső rendszerünkben Ön tájékozódhat a nyelvtanfolyamok legfontosabb paramétereiről. Egy kattintással kiválaszthatja a preferált nyelvet, szintet, megfelelő időpontot, kezdési dátumot.

bővebben

VIZSGAIDŐPONTOK

Nyelvvizsgakereső rendszerünkben könnyedén tájékozódhat a nálunk megszerezhető akkreditált ECL, EURO és ORIGÓ vizsgák időpontjáról. Oldalunkon on-line is jelentkezhet a nyelvvizsgákra.

bővebben

ON-LINE SZINTFELMÉRÉS

A Bonus Nyelviskola on-line szintfelmérő rendszerében kezdőtől a középfokú szintig mérhető fel a hallgató nyelvtudása angol, német, spanyol, olasz és francia nyelvekből.

bővebben

Kövess minket
Facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Fel